ผู้จัดการฝ่ายบัญชี: ตลาดญี่ปุ่น

Account Manager

ขึ้นตรงกับ

รองประธานฝ่ายขายและการตลาด

เกือบ 10 ปีมาแล้วที่ PeopleServeAsiaได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินงานด้านฝ่ายบุคคลจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำหลายแห่ง อาทิเช่น Toyata, Daizo, Aerosol, Ichikoh Industries และ บริษัทข้ามชาติอีกหลายแห่ง อาทิเช่น Microsoft, BMW, Novartis, Valeo และจากบริษัทอีกหลายแห่ง

งานในตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยเป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลุ่มนักธุรกิจสัญชาติญี่ปุ่น

บทบาทและหน้าที่

  • ทำการโปรโมทและเสนอขาย บริการด้านทรัพยากรบุคคลของ CloudForce HR ให้กับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น โดยมุ่งเน้นไปที่ การจัดกิจกรรมเพื่อค้นหาและสร้างฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (sales leads generation),  การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า (customer relationship development) การบริหารงานลูกค้า (account management) และการปิดการขาย
  • ประสานงานกับทีมงานภายในเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาด ที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทย เพื่อสร้างและเพิ่มยอดขาย ดูแลการขายและสร้างความพอใจในบริการให้กับลูกค้า
  • สร้างความสัมพันธ์ ประสานงาน ลงพื้นที่เพื่อเข้าพบกับหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพ และพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (Sales territory) ในกรุงเทพมหานคร และแถบชายฝั่งตะวันออก (Eastern Seaboards)

คุณสมบัติ

  • มุ่งเน้นที่ผลงานและมีอุปนิสัยแบบ ‘นักล่า’ สามารถพัฒนาธุรกิจกับลูกค้ารายใหม่ๆพร้อมไปกับเพิ่มรายได้โดยต่อยอดจากฐานลูกค้าเดิม (Toyata, Daizo, Ichikoh)
  • มีประสบการณ์ในการขายงานบริการกับลูกค้าสัญชาติญี่ปุ่นโดยตรง อย่างน้อย 2 ปี
  • สามารถเข้าถึงกลุ่มนักธุรกิจสัญชาติญี่ปุนในประเทศไทยได้แล้ว และ  มีความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าสัญชาติญี่ปุ่น
  • บุคลิกภาพดี  มีทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนองาน และการเจรจาต่อรอง อย่างดีเยี่ยม
  • ชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานในองค์กรยุคใหม่ซึ่งมีบรรยากาศการทำงานแบบรวดเร็วและก้าวกระโดด
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นได้ดีมาก

ผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่ง resume ที่นี่ หรือ email: info@cloudforcehr.com