ฝึกงานการตลาด

Marketing Intern

ขึ้นตรงกับ

Vice-President of Sales & Marketing

บทบาทและหน้าที่

ทำงานร่วมกับทีมงานฝ่ายขายอย่างใกล้ชิด เพื่อประสานงานและพัฒนาโปรเจคด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

 • ระยะเวลาฝึกงาน 4-6 เดือน
 • ประสานงานกับทีมงานจากนอกองค์กร เพื่อทำการอัพเดทข้อมูลในเวบไซต์ใหม่ของบริษัท และทำการตลาดผ่านทางอีเมล
 • จัดทำจดหมายข่าวรายเดือน
 • จัดทำระบบ loyalty program ให้ลูกค้า
 • แปลเอกสาร ทั้งไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ
 • เข้าร่วมงานnetworking ของกลุ่มธุรกิจต่างชาติในประเทศไทย
  • CloudForce HR เป็น Gold sponsor ของหอการค้าออสเตรเลีย ในประเทศไทย
  • CloudForce HR เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับ หอการค้าสหราชอาณาจักร ในประเทศไทย
  • CloudForce HR เป็นสมาชิก หอการค้าฝรั่งเศส ในประเทศไทย

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขา การตลาด การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เรียนรู้งานได้เร็ว คล่องแคล่ว กระตือรือร้น และ มุ่งเน้นไปที่ผลงาน
 • เปิดใจกว้าง และ พร้อมที่จะนำเสนอความคิดริเริ่มใหม่ๆ
 • ชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานด้าน Internet-based systems และ applications
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งภาษาพูด และ ภาษาเขียน

ผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่ง resume ที่นี่ หรือ email: info@cloudforcehr.com