ผู้ปรึกษาโครงการ

Project Manager / Implementation Consultant

บทบาทและหน้าที่

  • ดำเนินงานโปรเจ็ค และ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการจัดตั้งระบบงานจ่ายเงินเดือนพนักงาน (payroll)และ ระบบงานข้อมูลงานบุคคลให้กับลูกค้าองค์กรทั้งในประเทศและองค์กรข้ามชาติ
  • ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าและทีมปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้ทันตามเวลา โดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
  • ช่วยให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจให้ทีมงานฝ่ายขายเกี่ยวกับข้อมูลเชิงเทคนิคและระบบงานของ CloudForce HR เพื่อทีมงานฝ่ายขายจะได้นำเสนองานให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด

คุณสมบัติ

  • ประสบการณ์ 6-8 ปี ในการ implement ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP ระบบงานธุรกิจ หรือ ระบบงานบัญชี
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี ในการบริหารโปรเจคด้าน application implementation
  • หากมีประสบการณ์ด้านระบบงานบุคคล (HR systems and functions) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะอย่างเชี่ยวชาญในการทำงานเชิงเทคนิค ระบบ SQL Server databases, Excel worksheets, web browsers และ Windows based systems
  • จัดการงานต่างๆได้อย่างเป็นระบบ และ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน

ผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่ง resume ที่นี่ หรือ email: suree.j@cloudforcehr.com