บริหารงานขาย / ผู้แทนฝ่ายบริการลูกค้า

Sales Administration / Customer Service Representative

ขึ้นตรงกับ

รองประธานฝ่ายขายและการตลาด

บทบาทและหน้าที่

ตำแหน่งนี้เป็นงานแบบเต็มเวลา แต่ผู้สนใจที่มีเวลาทำงาน 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็อาจทำได้ หากจัดสรรเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างเป็นระบบ

 • ทำหน้าที่เป็นหน้างานเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับมอบงานด้วยความพึงพอใจ พร้อมทั้งช่วยตามงานขายในส่วนที่อาจมีเพิ่มเติม (upsell)
 • ช่วยงานทีมงานฝ่ายขายในการติดต่อและเก็บข้อมูลจากลูกค้า และสร้างการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างลูกค้าและองค์กรของเรา
 • สร้างสรรค์และดำเนินงานด้าน CSR และ ดูแลอัพเดทข้อมูลลูกค้า ให้เป็นปัจจุบันที่สุดใน CRM application ของบริษัท
 • ช่วยจัดการงานเอกสารให้เสร็จสมบูรณ์ และช่วยฝ่ายการเงินติดตามยอดค้างชำระ
 • ทำงานร่วมกับทีมงานฝ่ายอื่นๆในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด อาทิเช่น ทำการสำรวจลูกค้า (customer surveys) ศึกษาคู่แข่ง (competitive studies) และศึกษาข้อมูลด้านการตลาด

คุณสมบัติ

 • เป็นคนที่ชื่นชอบและมุ่งมั่นในงานบริการลูกค้า (customer service)  ทำงานร่วมกับทีมงานได้เป็นอย่างดี เพื่อส่งมอบงานที่ทำให้ลูกค้าพอใจ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการฝ่ายขาย (sale administration) และ/หรือ งานบริการลูกค้า (customer service) อย่างน้อย 4 ปี
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพดี  มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 • ชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานในองค์กรยุคใหม่ซึ่งมีบรรยากาศการทำงานแบบรวดเร็วและก้าวกระโดด
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งภาษาพูด และ ภาษาเขียน

ผู้สมัครที่สนใจกรุณาส่ง resume ที่นี่ หรือ email: suree.j@cloudforcehr.com