• งานบริการจัดทำเงินเดือน

ในการบริหารงานบุคคล แน่นอนว่าการที่บริษัทลูกค้าจัดทำเงินเดือนเองเป็นงานที่กินเวลาและน่าเบื่อพอสมควร แต่บริการจัดทำเงินเดือนจาก CloudForce HR จะทำให้คุณวางใจได้ว่าระบบเงินเดือนของบริษัทคุณจะได้รับการบริหารดูแลอย่างดี ปลอดภัย คุ้มค่า ตรงต่อเวลา และให้ลูกค้านำเวลาอันมีค่าที่เหลือไปบริหารจัดการงานในส่วนอื่นที่สำคัญมากกว่า

ความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลออนไลน์แบบคราวด์
สำหรับ CloudForce HR วิธีการที่เป็นระบบของเราทำให้ระบบการบริหารเงินเดือนเกิดความแม่นยำและเชื่อถือได้
ด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยระดับสูงในการเก็บรักษาข้อมูลออนไลน์ทำให้เราสามารถให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด:

 • SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402 (formerly SAS 70 Type II)
 • SOC 2
 • FISMA, DIACAP, and FedRAMP
 • PCI DSS Level 1
 • ISO 27001
 • ITAR
 • FIPS 140‐2

ระบบฐานขึ้นมูลออนไลน์ถูกออกแบบมาโดยตรงเพื่อรักษาบริการในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราเข้าใจว่าการทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็น และนั่นทำให้เราการันตีว่าเราจะให้ความสม่ำเสมอในการบริการต่อลูกค้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

การใช้งานระบบที่ไม่ซับซ้อน
ระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงของเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบบ Stand alone หรือที่จะถูกรวมเข้ากับโปรแกรมที่มีอยู่ รวมทั้ง SAP และ PeopleSoft.

การติดตามการใช้
การติดตามการใช้เป็นความท้าทายที่สำคัญ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎหมายที่ยังคงปฏิบัติตามอาจจะเป็นความท้าทายที่สำคัญ จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลรอบรู้ในความต้องการล่าสุดช่วยให้เงินเดือนของคุณอยู่เสมอตาม

รายงานทางธุรกิจ
สิทธิประโยชน์ ‘ในทุกนาที’ ของรายงานทางธุรกิจ CloudForce HR จัดหาบันทึกรายเดือนและรายปีที่สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนได้เพื่อที่จะจัดส่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดถึงคุณได้

 • บริการงานธุรการทรัพยากรบุคคล

CloudForce HR มีความเชี่ยวชาญในงานที่น่าเบื่อแต่มีความจำเป็นต่องานบริหารที่สามารถจัดการงานภายในของคุณได้อย่างเป็นระบบ
เรามีบริการที่ครอบคลุมและหลากหลายในการบริหารงานจัดหางาน อาทิ การขึ้นทะเบียนพนักงาน, การขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน และการปฏิบัติตามเอกสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 • หนังสือกฎและคู่มือนโยบายของบริษัท
 • คู่มือสำหรับพนักงาน
 • สัญญาการจ้างงาน
 • เอกสารสำหรับหน่วยงานของรัฐ

การขึ้นทะเบียนพนักงาน

 • การขึ้นทะเบียนพนักงานกับสำนักงานประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โรงพยาบาลในเครือสำนักงานประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพและความคุ้มครอง

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

 • ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน
 • ขั้นตอนการสมัครสำหรับการต่อวีซ่าระยะยาว (วีซ่า : ตรวจคนเข้าเมือง Non-B)

สัญญาพนักงานระยะสั้น
สำหรับองค์กรที่ต้องการการให้คำแนะนำถึงที่ คุณสามารถให้พนักงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเราเป็นผู้จัดการงานของคุณ