การให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

HR Consulting

ได้ประโยชน์สูงสุดที่มีต่อแผนกทรัพยากรบุคคลขององค์กรท่าน

โดยที่ไม่ได้มีการประเมินบทบาทในปัจจุบันของแผนกทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานท่าน ความเข้าใจว่าสามารถที่จะเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจของท่านนั้นเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นได้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ท่านทราบหรือไม่ว่าทรัพยากรบุคคลนั้นมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะต้องมีการจัดสรร สถานะในปัจจุบันนั้นคืออะไร วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจที่จะมีความหมายสำหรับความสำเร็จโดยรวมของท่านนั้นคืออะไร เมื่อใดที่ท่านจะได้ทราบอย่างชัดแจ้งว่า แท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นภายในแผนกทรัพยากรบุคคลของท่าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้ทราบได้เห็นอย่างชัดแจ้งในประโยชน์ของการดำเนินการในรูปแบบการรับจ้างบริหาร เช่น งานด้านการจัดทำเงินเดือนค่าจ้าง การบริหารจัดการด้านพนักงานลูกจ้าง และในด้านที่เกี่ยวกับการเงิน

การให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เราดำเนินการให้นั้น จะแสดงให้ท่านได้ทราบว่า หน้าที่งานต่างๆ ที่เกี่ยวกับแผนกทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงานท่านนั้นเป็นอย่างไรบ้าง และท่านสามารถที่จะมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ได้เพื่อที่จะสร้างผลการปฏิบัติงานและให้เป็นไปตามเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจของท่านได้


 

คนของท่านเป็นสินทรัพย์หรือทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่าน – ท่านควรจะได้ส่งเสริมให้ทรัพยากรดังกล่าวเป็นผลดีต่อองค์กรของท่านด้วยการรับจ้างบริหาร ซึ่งจะช่วยให้มีความสะดวกในการปรับปรุงกระบวนการในการดำเนินการ ช่วยให้การบริหารจัดการพนักงานง่ายยิ่งขึ้น และนำมาซึ่งความสำเร็จในภาพรวมที่จะมีต่อบริษัทที่กำลังเติบโตของท่าน