จัดทำเงินเดือน และ การจัดการงานธุรการ

Payroll and HR Admin Outsourcing

ในสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน มันเป็นเรื่องที่สมเหตุผลสำหรับธุรกิจที่จะพิจารณาใช้บริการ จัดทำบัญชีเงินเดือน รวมทั้งการจ่ายภาษี, ประกันสังคม และงานธุรการอื่นๆ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องทุ่มเทเวลาให้กับกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับผลทางธุรกิจในเชิงบวก และใช้เวลามากขึ้นในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถและ รักษาทีมงานที่ประสบความสำเร็จไว้ในองค์กร


บริษัทเราช่วยเหลือลูกค้าในการจัดระเบียบกิจกรรมบริษัทเราให้บริการบริการจัดทำเงินเดือนแบบครบวงจร รวมถึงระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ที่สมบูรณ์และ มีความสามารถในตัวของมันเองที่จะปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเป็นระบบที่ทำงานบนเว็บ ดั้งนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วในการใช้ระบบ และการเรียกใช้ข้อมูลต่างๆ


การใช้บริการจัดทำเงินเดือนและการจัดการงานธุรการบุคคลที่เป็นส่วนงานสนับสนุนสำนักงานเพื่อพัฒนาแผนสืบทอดงานที่ปฏิบัติได้ ลดอัตราการหมุนเวียนพนักงานดึงดูดผู้มีความสามารถสูงสุด หรือ จัดระเบียบลำดับความสำคัญทรัพยากรบุคคลให้ตรงความต้องการทางธุรกิจ บริษัทเราจะร่วมงานกับท่านในการพัฒนา และ ห แนวทางแก้ไขที่ปรับปรุง จนกระทั่งสามารถปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ

ผลประโยชน์จากการใช้บริการจัดทำเงินเดือนและการจัดการงานธุรการบุคคล จากบริษัท คลาวด์ฟอร์ส เอชอาร์ มีมากมาย รวมทั้ง:

  • ต้นทุนที่คำนวณเป็นตัวเลขได้
  • ประหยัดเงินทุนได้มากขึ้น
  • ผลงานเพิ่มขึ้น
  • เทคโนโลยี่ล่าสุดและความเชี่ยวชาญ
  • การรักษาความลับ
  • ความสามารถในการแข่งขันในตลาด