บริการสรรหา จัดจ้าง

Search and Recruitment Solution

ผู้จ้างงาน

เราค้นหาและคัดเลือกบุคลากรโดยผู้ชำนาญการจากสายงานในภาคธุรกิจนั้นๆโดยตรง

ไม่ว่าบริษัทของคุณกำลังมองหาพนักงานใหม่ หรือ กำลังต้องการลดขนาดองค์กร ทีมงานของ CloudForce Recruitment พร้อมที่จะช่วยคุณ


ที่ CloudForce Recruitment เรานำคนที่มีศักยภาพสูงสุดมาร่วมงานกับองค์กรที่ดีที่สุด เพราะเรามีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายสายอาชีพต่างๆ มาอย่างยาวนาน บริการของเราครอบคลุมไปถึง


บริการจัดหาบุคลากรระดับผู้บริหาร – ด้วยฐานข้อมูลบุคลากรคุณภาพสูงที่ครอบคลุมหลากหลายภาคธุรกิจ บริการจัดหาบุคลากร ให้เราช่วยคุณค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานของคุณ บริการจัดหางานให้บุคลากรที่ถูกเลิกจ้าง (Outplacement & Career Transition Services) – เราช่วยลดความยุ่งยากในการปรับลดขนาดองค์กรของคุณ และช่วยให้คุณไม่เสี่ยงต่อปัญหาทางกฎหมาย