ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ HRIS

HR Information System ด้วยระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่ทำงานบนเว็บ (Web-based) เราสามารถที่จะนำเสนอคุณประโยชน์ของระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าได้ ระบบ HRIS  ของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถ customize ได้ตามความต้องการของลูกค้ามีศักยภาพสูง และใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก นอกจากนี้ การที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัท พีเพิ่ลเสิร์ฟ ก็จะไม่ต้องลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ ดังนั้นจะไม่มีสินทรัพย์นี้ปรากฏในงบดุล เพียงแค่ลูกค้าจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนตามรายการโมดูลที่ใช้  ซึ่งค่าบริการรายเดือนนี้ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ รวมทั้งท่านสารถออกรายงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real-time) และเป็นข้อมูลในการทำการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ จะทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะไม่สูญหาย เนื่องจากมีการรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี  แต่ล่ะโมดูลของ เราสามารถที่จะทำงานได้โดยใช้ได้ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ลูกค้าของสามารถเลือกใช้โมดูล ที่ต้องการ หลังจากนั้นจะใช้โมดุล ต่างๆ เพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ทุกเมื่อ ช่วยให้เกิดประสิทธิผลในด้านต้นทุนที่แท้จริงได้


การใช้บริการจัดทำเงินเดือนและการจัดการงานธุรการบุคคลที่เป็นส่วนงานสนับสนุนสำนักงานเพื่อพัฒนาแผนสืบทอดงานที่ปฏิบัติได้ ลดอัตราการหมุนเวียนพนักงาน ดึงดูดผู้มีความสามารถสูงสุด หรือ จัดระเบียบลำดับความสำคัญทรัพยากรบุคคลให้ตรงความต้องการทางธุรกิจ บริษัทเราจะร่วมงานกับท่านในการพัฒนาและดำเนินการใช้ และ หาแนวทางแก้ไขที่ปรับปรุงแล้วและสามารถปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ

ข้อดีของการใช้ ระบบ HR Information System  จากบริษัท คลาวด์ฟอร์ส เอชอาร์ มีมากมายรวมทั้ง:

  • ประสิทธิผลด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย  ช่วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรของท่านสามารถทำงานได้อย่างง่ายดาย และสะดวกขึ้น ไม่ยุ่งยาก และช่วยให้ลดปัญหา ท่านไม่ต้องลงทุนในเรื่องของ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ ซอฟต์แวร์  อีกทั้ง ท่านจ่ายตามจริง ตามจำนวนของพนักงานที่ใช้
  • ให้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานได้  เรา ให้ข้อมูลสารสนเทศที่นำมาใช้งานได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัฟเดทเป็นปัจจุบัน ดังนั้น ท่านสามารถที่จะทำการตรวจสอบการบริหารจัดการในด้านกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย และด้านแนวโน้ม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  • ธุรกรรมที่เป็นแบบออนไลน์  พนักงานลูกจ้าง ผู้ควบคุมงานและฝ่ายบริหารสามารถที่จะแจ้งขอ อนุมัติ และมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างกว้างขวาง
  • การให้บริการลูกค้า   เรามีทีมงานที่ให้บริการลูกค้า หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่ Hot Line
  • ด้านความปลอดภัยของข้อมูล   ศูนย์ข้อมูลของเรา มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สุด  เมื่อมีการเข้ารหัสข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ (Security firewall) เเราได้เลือระบบที่รักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด เพราะเราให้ความสำค้ญของข้อมูลของลูกค้า เราได้มีการจัดการการในด้านอุปกรณ์โครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
  • ส่วนจำเพาะหรือโมดูล   เรา ขอเสนอทางเลือก พร้อมกับโมดุลหลักของเรา สำหรับงานในด้านข้อมูลการลาของพนักงานลูกจ้าง การสรรหาอัตรากำลังคน การจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ การกู้ยืม การให้สินเชื่อ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพ ข้อมูลเวลาการทำงาน และการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่าย

โมดูล

 ระบบสรรหาบุคลากร : e-Recruitment

เนื่องจากทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของหน่วยงานท่าน คือ คนของท่าน

ดำเนินการในด้านการคัดเลือกคนอย่างมีประสิทธิผลสำหรับกระบวนการในการจัดหาหรือสรรหาอัตรากำลังคนอย่างมีประสิทธิผลและมีความรวดเร็ว ส่งเสริมความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพในองค์กรของท่านได้อย่างน่าสนใจ โดยผ่านทางฐานข้อมูลที่ครอบคลุมซึ่งมีข้อมูลของผู้มีความสามารถทั้งภายใน  และ   ภายนอกองค์กร มีการตั้งค่าการแจ้งเตือนให้ทราบได้โดยทันที และกรองข้อมูล เพื่อให้ระบุการจับคู่ที่มีความเป็นไปได้ที่สุดสำหรับการเปิดรับพนักงานใหม่ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงความร่วมมือระหว่างแผนกทรัพยากรบุคคลกับผู้จัดการส่วนงานที่ว่าจ้างพนักงานนั้นด้วย โดยผ่านทางวิธีการที่คำนึงถึงการแจ้งความต้องการด้านทรัพยากรในด้านกระบวนการทำงาน

ระบบจัดการกะ – เวลาเข้าทำงาน – ค่าล่วงเวลา : e-Time

การกำหนดกะเข้างานที่ซับซ้อน คำนวณค่าล่วงเวลา ลิงค์ข้อมูลกับเครื่องรูดบัตรหรือเครื่องสแกนลายมือ การติดตามการเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวันของพนักงาน การมาสาย การขาดงาน การทำงานล่วงเวลา และเงินช่วยเหลือ และการหักลดที่เกี่ยวกับการเข้าปฏิบัติงานซึ่งจะเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติกับระบบสแกนลายนิ้วมือ และนาฬิกาบันทึกการเข้าทำงาน การเลิกงานแบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ใช้โดยฝ่ายบริหารในฐานะที่เป็นเครื่องมือในเชิงรุกสำหรับการกำหนดเวลาปฏิบัติงานของแผนก สำหรับใช้การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านทรัพยากรต่างๆ และการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน

ระบบการจัดการการลาออนไลน์ : e-Leave

พนักงานสามารถลาผ่านระบบออนไลน์ และหัวหน้าอนุมัติผ่านมือถือได้ การใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลาหยุด ออกจากงานของพนักงานโดยใช้ทั้งในองค์กรของท่านนั้น ในขณะที่กำลังจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้องกับข้อมูลสารสนเทศด้านการลาหยุด ออกของพนักงานลูกจ้างแต่ละคน คำขอลาหยุด ออก การอนุมัติ จะสามารถดำเนินการได้ง่าย ไม่ยุ่งยากโดยผ่านทางระบบ ออนไลน์ ซึ่งรวมอยู่กับ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email system) ซึ่งจะให้ข้อมูลเป็นแบบ real time เพื่อส่งต่อให้กับผู้จัดการในสายงานการผลิต หรือสายการบังคับบัญชา และส่งให้กับแผนกทรัพยากรบุคคล (HR Department)

ระบบจัดการการฝึกอบรม : e-Training

ช่วยให้ทุกคนสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมได้บนหน้าจอเดียวกัน บริหารจัดการด้านการแจ้งความต้องการและงบประมาณในการฝึกอบรมสำหรับทุกแผนกงาน การจัดเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมต่างๆ ที่จัดให้แก่พนักงาน โดยผ่านทางหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน ภายนอก (การเข้าร่วมอบรม ความสำเร็จในการจัดอบรม ฯลฯ) ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานสำหรับสอบทานงานที่แล้วเสร็จในปีนั้นๆ และข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้งานในการตัดสินใจได้

ระบบประเมินผลงาน : e-Performance

ทำให้กระบวนการในการประเมินผลพนักงานง่ายขึ้น กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานในกระบวนการประเมิน ตลอดทั่วทั้งองค์กร เกณฑ์ด้วยการ “ถ่วงน้ำหนัก” ในกระบวนการประเมินสามารถที่จะกำหนดข้อมูลประวัติของแต่ละคนภายในแต่ละแผนก เช่น เกณฑ์การประเมินที่ผู้ใช้กำหนดคุณค่าของแต่ละเกณฑ์ การหารือเกี่ยวกับการประเมิน สิ่งที่พบในการประเมินรายบุคคล การให้คะแนนทั้งหมดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง โดยเชื่อมต่อกับการจัดทำเงินเดือนค่าจ้าง การอบรม และฐานข้อมูลพนักงาน ช่วยงานแผนกทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล

ระบบการจัดการเบิกค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย : e-Claim

ดำเนินการติดตามข้อมูลพนักงานลูกจ้างของท่าน ซึ่งไม่เคยง่าย สะดวกแบบนี้มาก่อน บริหารจัดการแบบรวมศูนย์ในด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่มีของพนักงาน (สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน ตามที่ผู้ใช้กำหนด สิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินที่ไม่เป็นตัวเงิน จำนวนสูงสุดของค่าตอบแทน หลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ การพักงาน ฯลฯ) การจัดทำรายงานต่างๆ แบบเบ็ดเสร็จสำหรับแผนการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน อัตราส่วนสิทธิประโยชน์ของพนักงานต่อนายจ้าง

HRIS