การประเมินผลการฝึกบุคลากรและการพัฒนา

Workforce Assessment, Coaching & Development

ช่วยนำพาธุรกิจของท่านให้ก้าวไปในระดับที่ดียิ่งขึ้น

เมื่อสมาชิกพนักงานของท่านอยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับทักษะเฉพาะ ความสามารถและลักษณะส่วนบุคคลของพวกเขา ข้อมูลพื้นฐาน (Bottom line) จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลดังกล่าว


โดยการที่ทำให้ท่านสามารถรู้ได้ในเชิงลึกถึงข้อมูลพนักงานลูกจ้างและ ศักยภาพของพนักงานลูกจ้าง ด้วยการประเมินที่ได้พิสูจน์แล้ว กิจกรรมการอบรมและการพัฒนา ท่านสามารถมั่นใจที่จะเห็นถึงการเพิ่มขึ้นในด้านขวัญกำลังใจและส่งผลให้มี ประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น ผลิตภาพและความสามารถในการทำกำไร


วิธีการในการประเมินอัตรากำลัง การอบรมและการพัฒนา ที่ได้จากบริษัท คลาวด์ฟอร์ส เอชอาร์ รวมถึง รายการดังต่อไปนี้:

  • แอสเซสเม้นท์แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (AAI) : ผลิตภัณฑ์ประเมินบุคลิกภาพ
  • แบบทดสอบความสามารถ
  • การสอนงานในเชิงการบริหาร
  • การอบรมโดยช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ BMI e-Training
  • กิจกรรมการสร้างสรรค์ทีมงาน