ประโยชน์ที่ได้รับ

ทำไม คลาวด์ ฟอร์ส เอชอาร์

ให้เราจัดการงานทรัพยากรบุคคลของท่าน เพื่อที่ท่านจะได้มุ่งเน้น ในงานอื่นที่สำคัญกว่า

ด้วยการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท คลาวด์ ฟอร์ส เอชอาร์ สำหรับบรรดาความต้องการทางทรัพยากรบุคคลทั้งหมดของท่าน บริษัทท่านจะสามารถระเบียบกระบวนการ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด มั่นใจในความถูกต้องในเรื่องการเงินของบริษัทท่าน และขจัดความกังวลทั้งหลายเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลและความลับ และทั้งหมดก็เป็นแค่เพียงเศษส่วนอันน้อยนิดของค่าใช้จ่ายในการบริหารงานในองค์กรของบริษัทท่าน


เนื่องจากแนวทางของบริษัทเราด้านบริการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นลักษณะครบวงจร บริษัทเรายังดำเนินการเสมือนเป็นส่วนขยายต่อของธุรกิจของท่าน ด้วยการทำงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่าน และพนักงานของท่าน ที่จะทำให้ทีมงานของท่านมีเวลาไปปฏิบัติงานสำคัญโครงการอื่นได้


แนวทางแบบองค์รวม

ช่วยสร้างศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทท่านด้วยแนวทางดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล

ไม่ว่าธุรกิจของท่านจะมีขนาด หรือ ลักษณะเป็นอย่างไร องค์กรของท่านต้องการทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการในทุกสิ่ง ตั้งแต่เงินเดือนผลตอบแทน จนถึงการฝึกอบรมพนักงาน แต่การจ้างผู้เชี่ยวชาญไว้ประจำองค์กรในทุกสาขางานความเชี่ยวชาญที่ท่านต้องการ จะมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อท่านต้องดำเนินการจัดให้พนักงานเหล่านั้น ได้รับเงินเดือน พื้นที่ปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ


บริษัท คลาวด์ ฟอร์ส เอชอาร์ ถือส่วนหนึ่งในการให้บริการบริหารทรัพยากรบุคคลให้แก่บริษัทท่านแบบเบ็ดเสร็จ โดยช่วยสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคลแก่บริษัทท่านในทุกด้าน ที่ท่านต้องการจากแหล่งเดียว และในราคาพื้นฐานตายตัวที่อยู่ในวงเงินที่บริษัทท่านจัดสรรได้


บริการของบริษัทเราจะช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยให้บริษัทท่านคาดการณ์งบประมาณด้านทรัพยากรบุคคลได้ และ ขจัดภาระประจำวันในการบริหารเรื่องนี้