ระบบการจัดการเบิกค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย : e-Claim

ด้วยระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่ทำงานบนเว็บ (Web-based) เราสามารถที่จะนำเสนอคุณประโยชน์ของระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าได้ ระบบ HRIS ของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้ามีศักยภาพสูง และใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

นอกจากนี้ การที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัท CloudForce HR ก็จะไม่ต้องลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ ดังนั้นจะไม่มีสินทรัพย์นี้ปรากฏในงบดุล เพียงแค่ลูกค้าจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนตามรายการโมดูลที่ใช้ ซึ่งค่าบริการรายเดือนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ รวมทั้งท่านสารถออกรายงานต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real-time) และเป็นข้อมูลในการทำการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศจะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่สูญหาย เนื่องจากมีการรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี แต่ละโมดูลของเราสามารถที่จะทำงานได้โดยใช้ได้ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ลูกค้าของสามารถเลือกใช้โมดูลที่ต้องการ หลังจากนั้นจะใช้โมดุลต่างๆ เพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ทุกเมื่อช่วยให้เกิดประสิทธิผลในด้านต้นทุนที่แท้จริงได้


การเบิกค่าใช้จ่ายง่ายกว่าที่เคย

ใช้โมดูล e-claim ในการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่ง่ายมากพนักงานสามารถ เบิกค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาผู้บริหารสามา รถอนุมัติผ่านระบบได้เช่นกันและสามารถควบคุมงบประมาณได้ สามารถดึงข้อมูลจากตรงนี้เพื่อทำการจ่ายในรอบเงินเดือนได้ด้วยเหมือนกัน