ที่ปรึกษาผู้บริหาร

เนื่องจากความนิยมทางด้านความต้องการที่ปรึกษาผู้บริหารที่เพิ่มขึ้น, องค์กรธุรกิจและผู้บริหารมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นในการมองหาที่ปรึกษาในการที่จะฝึกฝนทักษะในการเป็นผู้นำ และในด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจผู้บริหารที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากทีสุด มักจะมีลักษณะเฉพาะบุคคลที่โดดเด่นในด้านที่มีความมุ่งมั่นและในการไปถึงความสำเร็จพวกเขาพยายามที่จะเข้าใจตัวเองและจากนั้นตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในทุกด้านของชีวิต และวางแผนการพัฒนาให้เกิดความสำเร็จนั้นๆ

บริการจาก CloudForce HR จะช่วยให้ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและองค์กร ช่วยให้เขาเข้าใจระดับความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อที่จะให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เขาจำเป็นต้องพัฒนาจุดประสงค์เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในการดำเนินธุรกิจของตนเนื่องจากโปรแกรม Executive Coaching ของเรามีการปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะให้กับผู้เข้าร่วมแต่คน และผู้ที่ให้กับปรึกษาจะต้องมีความเหมาะสมกับผู้บริหารท่านนั้น ชึ่งจะขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคลของผู้บริหารและลักษณะธุรกิจนั้นๆ

โดยผู้ให้คำปรึกษา (coach) จะต้องทำความเข้าใจและคุ้นเคยกับผู้บริหารที่เข้าโปรแกรมแต่ละท่านและทำความเข้าใจในธุรกิจของผู้เข้าร่วมโปรแกรมเพื่อที่จะค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่ความสำคัญมาก – หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มโปรแกรมเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและให้คำแนะนำที่จะทำให้ผู้เข้าโปรแกรมบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และทัศนคติตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

ที่ปรึกษาผู้บริหารของเราได้รับการฝึกอบรมและการรับรองจาก The Coach Federation (ICF), ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งเป็นระบบการฝึกอบรมที่มุ่งเป้าหมายไปผลลัพธ์และการอบรมทางด้านพฤติกรรมเปิด
บริการจาก CloudForce HR เป็นบริการที่ทันสมัยและมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพให้กับลูกค้าโดยตลอดโดยที่เราจะใช้ทฤษฎีและเทคนิคทางด้านระบบประสาทและสมองที่ใหม่ล่าสุด และเป็นที่ยอมรับ ดั้งนั้นคุณสามารถมั่นใจได้ว่าประสบการณ์การให้คำปรึกษาและอบรมจะมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

การใช้บริการที่ปรึกษาผู้บริหารจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารที่เป็นคนสำคัญขององค์กร วัตถุประสงค์ของใช้บริการที่ปรึกษาผู้บริหารคือการช่วยให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมได้เข้าใจถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองและบรรลุความสมดุลของชีวิตอีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสายอาชีพไปสู่ตำแหน่งของการเป็นผู้นำในระดับที่สูงขึ้นในอนาคต