บริการจัดหาบุคลากรระดับผู้บริหาร

การนำบุคลากรคุณภาพสูงมาพบกับองค์กรผู้นำธุรกิจที่ยอดเยี่ยม

หากคุณกำลังมองหาผู้บริหารคนใหม่ เราจะทำความรู้จักและเข้าใจทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เพื่อนำไปจัดหาบุคลากรคุณภาพสูงในสายงาน โดยใช้วิธีการคัดเลือกที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ

เราให้บริการจัดหาบุคลากรระดับผู้บริหารด้วยความเข้าใจและทำอย่างมีเป้าหมายชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญของเราจะค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตำแหน่งที่กำลังเปิดรับอยู่


เมื่อคุณใช้บริการจัดหาบุคลากรระดับผู้บริหารของเรา คุณก็จะคลายกังวลกับการค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสม ทำให้คุณได้มุ่งมั่นทำในสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรจริงๆ นั้นคือ การดำเนินธุรกิจ


CloudForce Asia Recruitment เราจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • ทักษะและความสามารถ – เราจะประเมินความสามารถ และ ทำความรู้จักกับปรัชญาทางธุรกิจของผู้สมัคร
  • ลักษณะนิสัยและทัศนคติ- ทีมงานของเราจะทำการประเมินผู้สมัคร ในหลายๆด้าน อาทิเช่น ด้านความเข้าใจในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม และ ความสามารถในการปรับตัว
  • ความสัมพันธ์ในสายงาน – ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการวิเคราะห์กลุ่มผู้ร่วมงาน และ กลุ่มผู้ร่วมสายอาชีพของผู้สมัคร
  • ประสบการณ์ทำงาน และ การศึกษา – ประวัติผลการทำงาน ช่วยให้เราจัดหางานที่ผู้สมัครงานเชี่ยวชาญให้ได้อย่างเหมาะสม