บริการงานธุรการด้านทรัพยากรบุคคล

CloudForce HR เรามีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการในสิ่งที่จำเป็นและมีความซับซ้อนอีกทั้งใช้เวลาในการดำเนินงาน ดังนั้นหากท่านใช้บริการกับ CloudForce HR ท่านสามารถมั่นใจได้ว่างานเหล่านี้จะถูกจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล โดยจะช่วยให้ท่านประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เราให้บริการต่างๆดังนี้

บริการพนักงานชั่วคราว

เราจัดส่งทรัพยากรบุคคลมืออาชีพที่จะดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบของงานทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรของคุณพนักงานของเรามีคุณสมบัติอย่างเต็มที่และมาพร้อมกับประสบการณ์ทรัพยากรบุคคลเราให้บริการตลอดทั้งเขตกรุงเทพฯ

รับทำเอกสารต่างๆ สำหรับยื่นกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ

  • คู่มือกฎการทำงานและนโยบายของบริษัท
  • หนังสือคู่มือลูกจ้าง
  • สัญญาการจ้างงานให้กับพนักงาน
  • ทำเอกสารและยื่นหน่วยงานภาครัฐ

ลงทะเบียนลูกจ้าง

  • ลงทะเบียนประกันสังคม
  • ลงทะเบียนกองทุนเลี้ยงชีพ
  • การลงทะเบียนประกันสังคมกับโรงพยาบาลที่เป็นสมาชิกประกันสังคม
  • การติดตั้งและการจัดการของการประกันสุขภาพและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

  • การทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
  • ต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ติดต่อหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลของเราวันนี้เราให้คำปรึกษาฟรี