ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ HRIS

ด้วยระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่ทำงานบนเว็บ (Web-based) เราสามารถที่จะนำเสนอคุณประโยชน์ของระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าได้ ระบบ HRIS ของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถ customize ได้ตามความต้องการของลูกค้ามีศักยภาพสูง และใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

นอกจากนี้ การที่ลูกค้าใช้บริการของบริษัท คลาวด์ฟอร์ส เอชอาร์ ก็จะไม่ต้องลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ ดังนั้นจะไม่มีสินทรัพย์นี้ปรากฏในงบดุล เพียงแค่ลูกค้าจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนตามรายการโมดูลที่ใช้ ซึ่งค่าบริการรายเดือนนี้ จะเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ รวมทั้งท่านสารถออกรายงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะที่เป็นปัจจุบัน (Real-time) และเป็นข้อมูลในการทำการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ จะทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลจะไม่สูญหาย เนื่องจากมีการรักษาไว้ได้เป็นอย่างดี แต่ล่ะโมดูลของ เราสามารถที่จะทำงานได้โดยใช้ได้ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ


ลูกค้าของสามารถเลือกใช้โมดูล ที่ต้องการ หลังจากนั้นจะใช้โมดูล ต่างๆ เพิ่มเติมตามที่ต้องการได้ทุกเมื่อ ช่วยให้เกิดประสิทธิผลในด้านต้นทุนที่แท้จริงได้


การใช้บริการจัดทำเงินเดือนและการจัดการงานธุรการบุคคลที่เป็นส่วนงานสนับสนุนสำนักงานเพื่อพัฒนาแผนสืบทอดงานที่ปฏิบัติได้ ลดอัตราการหมุนเวียนพนักงาน ดึงดูดผู้มีความสามารถสูงสุด หรือ จัดระเบียบลำดับความสำคัญทรัพยากรบุคคลให้ตรงความต้องการทางธุรกิจ บริษัทเราจะร่วมงานกับท่านในการพัฒนาและดำเนินการใช้และหาแนวทางแก้ไขที่ปรับปรุงแล้วและสามารถปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ

ข้อดีของการใช้ ระบบ HR Information System จากบริษัท คลาวด์ฟอร์ส เอชอาร์ มีมากมายรวมทั้ง:

  • ประสิทธิผลด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย ช่วยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรของท่านสามารถทำงานได้อย่างง่ายดาย และสะดวกขึ้น ไม่ยุ่งยาก และช่วยให้ลดปัญหา ท่านไม่ต้องลงทุนในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อีกทั้งท่านจ่ายตามจริง ตามจำนวนของพนักงานที่ใช้
  • ให้ข้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำมาใช้ในการดำเนินงานได้ เรา ให้ข้อมูลสารสนเทศที่นำมาใช้งานได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่อัฟเดทเป็นปัจจุบัน ดังนั้น ท่านสามารถที่จะทำการตรวจสอบการบริหารจัดการในด้านกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย และด้านแนวโน้ม ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  • ธุรกรรมที่เป็นแบบออนไลน์ พนักงานลูกจ้าง ผู้ควบคุมงานและฝ่ายบริหารสามารถที่จะแจ้งขอ อนุมัติ และมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการทำธุรกรรมออนไลน์ได้อย่างกว้างขวาง
  • การให้บริการลูกค้า เรามีทีมงานที่ให้บริการลูกค้า หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อเราได้ที่ Hot Line
  • ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ศูนย์ข้อมูลของเรา มีระบบรักษาความปลอดภัยที่สุด เมื่อมีการเข้ารหัสข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์ (Security firewall) เเราได้เลือระบบที่รักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด เพราะเราให้ความสำค้ญของข้อมูลของลูกค้า เราได้มีการจัดการการในด้านอุปกรณ์โครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
  • ส่วนจำเพาะหรือโมดูล เราขอเสนอทางเลือกพร้อมกับโมดุลหลักของเราสำหรับงานในด้านข้อมูลการลาของพนักงานลูกจ้าง การสรรหาอัตรากำลังคน การจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ การกู้ยืม การให้สินเชื่อ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพ ข้อมูลเวลาการทำงาน และการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่าย