ประกันภัยสำหรับบุคลากร

เราบริการจัดทำประกันต่างๆ พร้อมให้ความคุ้มครองทั่วโลก ทั้งสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาทำงาน ท่องเที่ยว หรือใช้ชีวิตช่วงวัยเกษียณที่ประเทศไทย

เข้ารับการคุ้มครองตอนนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป!

  • ประกันสุขภาพส่วนบุคคล
  • ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (สำหรับพนักงานองค์กร)
  • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)
  • ประกันการเดินทาง
  • ประกันชีวิตส่วนบุคคล
  • ประกันธุรกิจและการลงทุน

เรายินดีตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ปรึกษาเราเพื่อขอใบเสนอแบบประกันฟรี!