Management Team

โซนัล นาลวายา

ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ

คุณโซนัลเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน พร้อมที่จะทุ่มเทให้กับงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ  คุณโซนัลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเทคโนโลยี สาาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย Rajasthan Technical ณ ประเทศอินเดีย และ ประกาศนียบัตร ระดับอนุปริญญาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ จากคณะกรรมการเทคโนโลยีการศึกษา ประเทศอินเดีย
คุณโซนัลมีประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Desktop และ Web Application ด้วยภาวะผู้นำสูงที่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพนั้นทำให้คุณโซนัลมีการตัดสินใจที่รวดเร็วโดยที่คำนึงเป้าหมายและหลักการขององค์กร


Mr. Jeremie Esteves

คุณเจเรมี เอสตีเวส

FullStack นักพัฒนา
การศึกษา BA/MA: Chef de projet multimédia – Développement France

CloudForce HR Management Application ดีขึ้นมากในตอนนี้ ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในบัญชีเงินเดือน HR OutSourcing และซอฟต์แวร์ในฐานะบริษัททางเลือกที่ยกระดับอุตสาหกรรม HR ในเอเชียไปอีกขั้น

เราได้เปิดตัว “CloudForceHR Mobile Application” ที่แข็งแกร่ง ค้นหาบน IOS หรือ Android ของคุณด้วยคำหลักเหล่านี้ที่เชื่อมต่อกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค “CloudForceHR” แล้วคุณจะพบเราที่นั่น

แอปพลิเคชัน HR ที่ชาญฉลาดนี้จะปรับปรุงองค์กรของคุณด้วยการจัดการการลางานและเวลาของพนักงานด้วยการตรวจจับตำแหน่งของ Google ที่ทันสมัย


Kevin Lacroix

Information Technology Consultancy ( ITC )

A French native, have been worked as front – end develper and has lived in Paris since his graduation, with 8 years of corporate and agency experience, he have worked on a variety of large and small projects that kept him challenged and working with the latest techniques and technologies.

Why HR industry ? 

The nature of all businesses are competitive. To gain an edge over the competition, you might consider new tools, software, or productivity hacks that enable your team to work harder and your company to reach more prospective customers. But one of the most crucial areas you can invest in is HR. There are countless reasons why HR is important for businesses of every size and shape.

‘ I am passionate about complex architectures, and possess an extensive analytical skills, strong attention to detail, and a significant ability to work in team environments. Very enthusiastic to be apart of and working for a forward-moving company like CloudForce HR.’


Peerawat Panyapol (Bond)

STP (Specialist Tech Programmer)

Peerawat is a dynamic, robust ERP, Total HR management solution programmer who has covered technology in Accounting and IT Network System. A Phuket’s native, Peerawat graduated from Suan Dusit University with a bachelor of computer science, Bangkok, Thailand.

With more than 20 years in the HR Technology industry experiences around Asia market he brings great work to CFHR organization and his goal is to keep improving the industry’s best interest.


คุณ อดัม เดวิด

ประธานฝ่ายสารสนเทศ

คุณอดัมสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นอตติ้งแฮม คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์มาตั้งแต่ปี 2539 อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านซอฟท์แวร์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย การที่คุณอดัมได้ทำงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลออนไลน์ในด้านการให้บริการจัดทำเงินเดือนในประเทศไทยนั้น ทำให้คุณอดัมได้พัฒนาความรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับทีมงานที่มีคุณภาพและตั้งใจทำงานโดยมีเป้าหมายคือการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าเป็นสำคัญ


Kamonchanok Udonsan

กมลชนก อุดรแสน (ดรีม)

หุ้นส่วนบัญชีเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลทั่วโลก

ฉันจบปริญญาตรีเทคโนโลยีการอาหารและวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตลอดประสบการณ์การทำงาน ฉันตกหลุมรักกับอุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษย์ ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ ทำงานกับบริษัท HR อย่าง CloudForce HR ซึ่งไม่เพียงแต่เป็น 5 อันดับแรกที่อุตสาหกรรมธุรกิจต้องการในตลาดเท่านั้น แต่จะเป็นธุรกิจหลักที่ก้าวไปสู่เทรนด์ในอนาคต ไม่มี AI ตัวไหนที่จะสามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ 100% เช่นเดียวกับทักษะด้านทรัพยากรบุคคล

ฉันเข้าใจความแตกต่างของบุคคลในวัฒนธรรมและภูมิหลังที่หลากหลาย ซึ่งทำให้ฉันตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะในองค์กร HR คือหัวใจของธุรกิจทั้งหมด ต้องมีกลยุทธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือทักษะด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

ฉันเชื่อว่าการจัดระบบทรัพยากรบุคคลที่ดีจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่กลมกลืนและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัทได้


นพรัตน์ ศรีสวัสดิ์ (โม)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล,การขายและการตลาด

ดิฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย East Anglia ณ ประเทศอังกฤษ ในสาขาการบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1 ดิฉันมีประสบการหลายปีในการทำงานกับองค์กรระดับโลกอาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และปิโตรเคมี นอกจากนี้การทำงานในองค์กรระดับโลกและการศึกษาต่อต่างประเทศทำให้ดิฉันเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคลทั้งในด้านวัฒนธรรม พื้นฐานความคิด และตระหนักในความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานในระดับองค์กร ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าองค์กรที่มีการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมการทำงานของพนักงานและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและองค์กร


คุณ ศักดิ์สิริ คำเพียร (ปอ)

กรรมการบริษัทฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผม ศักดิ์สิริ คำเพียร สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภาควิชาบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศบนพื้นฐานคอมพิวเตอร์และการจัดการทั่วไป ดำรงตำแหน่งหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ และพัฒนาระบบสารสนเทศที่บริษัท Cloudforce HR จำกัด โดยมีประสบการณ์มากกว่า 10 ในการเขียนโปรแกรมจัดทำเงินเดือน คติประจำใจคือ “เริ่มต้นดีถือว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”


คุณ เสาวภาค ศิริพิพัฒน์ (เจี๊ยบ)

รองประธานบริษัท ฝ่ายบริหารจัดการเงินเดือนและผลประโยชน์

ดิฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันดิฉันประสบความสำเร็จและเชี่ยวชาญทางด้านการบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีในทุกโครงการซึ่งรวมไปถึงทักษะทางด้านบริหารธุรกิจอีกด้วย คติประจำใจคือ ไม่วิจารณ์ความรู้สึกที่มาจากจิตใจผู้อื่นแทนที่จะเรียนรู้และรับฟังสิ่งเหล่านั้น


สุรีย์ จำนักสารน์ (ติ๋ม)

ฝ่ายบุคคลบริษัทและประธานฝ่ายการเงิน

ดิฉันเริ่มต้นจากธุรกิจทางด้านกฏหมายและบัญชีของตัวเอง ในระหว่างนั้นดิฉันได้รู้จัก บริษัท Cloudforce HR จำกัด ดิฉันได้ค้นพบประสิทธิภาพทางกลยุทธิ์ของบริษัท Cloudforce HR ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลประโยชน์จากระบบ HRIS นั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจากมุมของนักบัญชี ดิฉันสำเร็จการศึกษาจาก ระดับปริญญาโททางด้านกฏหมายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรับผิดชอบตำแหน่งประธานฝ่ายการเงินให้กับบริาัท Cloudforce HR จำกัด คติประจำใจคือ ไม่ตัดสินผู้อื่นจากภายนอก