แบบทดสอบออนไลน์

รู้ถึงศักยภาพที่แท้จริง

แบบทดสอบออนไลน์เหล่านี้จะช่วยประเมินความสามารถทางจิตและอุปนิสัยของบุคลากรในองค์กร ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพที่แฝงไว้ในแต่ละบุคคล

ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบทดสอบของ CloudForce HR มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่

  • การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
  • การเก็บรักษาบุคคลากร
  • การประเมินตนเองสำหรับบุคคล
  • การประเมินตัวเองสำหรับงานที่เหมาะสม
  • การจัดการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคลากร

ทุกแบบทดสอบออนไลน์ของ CloudForce HR ได้จัดทำขึ้นโดยผ่านการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบเชิงจิตวิทยาและความถนัดจากหลากหลายสถาบันชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และไทย

แบบทดสอบของ CloudForce HR เป็นภาษาไทย เราคำนึงถึงทุกบริบทเพื่อสนองการดำเนินชีวิตของคนไทยทุกคน เพื่อความสะดวกในการทำแบบทดสอบ คุณสามารถเลือกทำผ่านทางหน้าเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดลงเครื่องของคุณก็ได้เช่นกัน

ผลลัพธ์จะถูกตีความโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ผ่านการรับรอง คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้ทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์