บริการจัดหาบุคลากร

การจัดหาบุคลากรที่แสนวุ่นวาย ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเรา

หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญ การจัดหาบุคลากรคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ในองค์กร อาจต้องใช้เวลายาวนาน แต่แล้วก็ยังไม่สำเร็จ CloudForce Recruitment ช่วยทำให้ขั้นตอนในการจัดหาบุคลากรเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการจำแนก ประเมิน และคัดเลือกบุคลากรจากหลายหลากภาคธุรกิจ บริการจัดหาบุคลากรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงของเรา ทำให้ผู้เชี่ยวชาญของเราค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตำแหน่งที่กำลังเปิดรับอยู่ได้


เราสามารถนำผู้สมัครงานมาพบกับองค์กรที่เหมาะสมกับพวกเขาได้ ด้วยการทำความรู้จักผู้สมัครงานทั้งในแง่มุมทางวิชาชีพและแง่มุมส่วนตัว ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จในการร่วมงานระยะยาวของทั้งสองฝ่าย


CloudForce Recruitment จำแนกและคัดเลือกผู้สมัครโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

  • กลยุทธการสรรหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Headhunting) เป็นอีกวิธีที่เราพิสูจน์แล้วว่าให้ผลดีมาก
  • กลยุทธการใช้โฆษณา – โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มตลาดเป้าหมายเพื่อให้ผู้สมัครงานเข้ามาหาเรา
  • ฐานข้อมูลระดับโลก –เราอาจพบผู้สมัครงานที่ตรงกับตำแหน่งงานได้ทันทีในระบบฐานข้อมูลของเรา
  • เครื่องมือในการประเมินผล – ใข้เพื่อให้เห็นภาพรวมของผู้สมัครเป้าหมายที่มีศักยภาพ